Here at Midwater Optometrist we deliver top-notch service and products,from the eye examination to spectacle frames,lenses and contactlenses.
We make use of the newest technologies for best results to provide you with lenses that suite all your needs.
Other services we provide include: Colour test
                                                  Prescription safety spectacles
                                                  Hard Contactlenses
                                                  Prescription Sunglasses
                                                  Drivers licence test.
All medical aids are excepted and we also have Cash packages.
Feel free to contact us for any enquiries.
013 244 2713 / 2608
 
Ons doen oogtoetse en verskaf topgehalte rame,lense en kontaklense. Die nuutste tegnologie word gebruik om die beste resultate te kry, sodat die lense wat jy kry aan al jou unieke behoeftes voldoen.
Ander dienste sluit in Kleurtoetse
                                Voorskrif veiligheidsbrille
                                Harde Kontaklense
                                Voorskrif Sonbrille
                                Bestuurslisensie toetse
Alle mediese fondse word aanvaar en daar is ook kontant pakkette wat almal se sak pas.
Kontak ons gerus met enige navrae.
013 244 2713/ 2608